Lentetornooi Zaalvoetbal - reglement

met medewerking van de V.Z.V.B. vzw Prov. Comité West-Vlaanderen

 1. Het tornooi wordt ingericht door de Gemeentelijke Sportdienst De Haan, met medewerking van de V.Z.V.B.(Vlaamse zaalvoetbalbond afdeling West-Vlaanderen).

 2. Het reglement en de spelregels van de V.Z.V.B. worden toegepast.
 3. A. Indien een speler een "rode kaart" krijgt voor spelbederf of beledigingen tegenover de scheidsrechter volgt hierop automatisch één schorsing van de volgende wedstrijden binnen ons tornooi. Indien een speler een "rode kaart" krijgt voor handtastelijkheden mag hij niet meer deelnemen aan het tornooi, tot nader order en uitspraak van de sportcommissie V.Z.V.B.

  B. Schorsingen uitgesproken door de V.Z.V.B. gelden eveneens voor onderhavig tornooi (verbod deelname geschorste leden V.Z.V.B.).

 4. Alle wedstrijden worden gespeeld in Sporthal Haneveld volgens een kalender opgemaakt door de Gemeentelijke Sportdienst en volgens een tornooiformule. (De inrichters zullen de tornooiformule definitief vastleggen op dinsdag 18 april 2023 in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld te De Haan).

 5. De competitiekalender zal uiterlijk donderdag 27 april 2023 doorgestuurd worden naar alle deelnemende ploegen. Vanaf de aanvang van het tornooi worden, tenzij gevallen van overmacht, vanwege de Sportdienst geen wijzigingen toegestaan.

 6. Er kunnen zowel competitie- als recreatieploegen deelnemen. De spelers moeten een leeftijd van min. 15 jaar bereikt hebben.

 7. Het is de spelers niet toegestaan in meer dan één ploeg te spelen. Er kunnen max. 20 actieve spelers ingeschreven zijn bij één ploeg.

 8. De inschrijvingslijst dient uiterlijk vóór donderdag 27 april 2023 in het bezit te zijn van de Sportdienst. Wijzigingen na deze datum zijn niet meer mogelijk.
  Afschriften van deze lijsten kunnen aangevraagd worden bij de Sportdienst en liggen steeds ter inzage bij de tornooiorganisator.

 9. Alle aangesloten spelers zijn verzekerd via de V.Z.V.B.

 10. A. De thuisploeg dient te zorgen dat één exemplaar van het wedstrijdblad onmiddellijk afgegeven wordt aan de zaalverantwoordelijke van dienst of in de brievenbus.

  B. Zie ook het reglement van V.Z.V.B.

 11. Alle betwistingen van welke aard ook, die niet kunnen geregeld worden met het onderhavig reglement of met het reglement van de V.Z.V.B., zullen voorgelegd worden aan de V.Z.V.B. West-Vlaanderen.

 12. Het inschrijvingsgeld wordt voorlopig gebracht op € 80,00 en dient uiterlijk op maandag 17 april 2023 betaald te worden op reknr. BE41 0910 1179 3310 van het Gemeentebestuur De Haan met vermelding Lentetornooi 2023 + clubnaam. In deze som zijn ook vervat, huur zaal en betaling scheidsrechters. Alle ploegen dienen een bijkomende borgsom van € 20,00 contant te betalen, en dit bij aanvang van de eerste wedstrijd van hun ploeg. Deze borgsom zal na afloop van het tornooi worden vrijgegeven, eventueel na aftrek van de boetes e.d. Bij forfait wordt er € 10,00 van de waarborg afgetrokken.

 13. Alle deelnemende ploegen dienen zelf in te staan voor water tijdens de wedstrijd voor hun spelers. De scheidsrechter wordt een verfrissing aangeboden door de uitbaters van de cafetaria.

Inschrijving 2023