Schoolsportdag

In het voorjaar wordt voor het lager onderwijs een schoolsportdag georganiseerd.